תקנון
 

 

תקנון

 

הגלישה והשימוש באתר iGOstore™ כפופה להסכמתך המקדמית לכל הוראות תקנון זה. תקנון זה הינו הסכם משפטי מחייב בינך לבין מפעילת האתר והוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ובתוכנת CLIENT iGOstore™ וכן יחולו על כל רכישה שתתבצע באמצעותו, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מפעילת האתר. לפיכך הינך מתבקש לקרוא את התנאים המפורטים בתקנון זה במלואם בעיון ובקפידה טרם עשיית שימוש כלשהו באתר ובתוכנתCLIENT iGOstore™.

 לידיעתך, עשיית שימוש באתר ו/או בתוכנת CLIENT iGOstore™ ו/או הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. מטעם זה, אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

כללי

 1. iGOstore™ הנו אתר סחר אלקטרוני (להלן: ''האתר'') המופעל על ידי חברת ג'י.פי.אס ויותר בע"מ מרחוב הנדיב 71, הרצליה ("החברה") ובמסגרתו מציעה החברה לקהל גולשי האינטרנט לרכוש מגוון מוצרים בתחום הניווט.
 2. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפיך כמשתמש האתר ו/או כמשתמש בתוכנתCLIENT iGOstore™. בעשותך שימוש כלשהו באתר ו/או בתוכנתCLIENT iGOstore™ הינך מאשר ומצהיר כי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 3. דרישות המינימום לגלישה באתר ולהפעלת תוכנתCLIENT iGOstore™ הן: מערכת הפעלה  Windows XP Sp2 ודפדפן Internet Explorer 7.
 4. לתשומת לבך. התקנת תוכנת CLIENT iGOstore™ והשימוש בה נועדו רק, ואך ורק, לגולשי האתר אשר ברשותם מכשירי ניווט אשר עבורם נרכשה בישראל תוכנת iGO™ חוקית עם מפות ישראל, לכל הפחות. לידיעתך, אם אינך מחזיק במכשיר כאמור ו/או אם תוכנת iGO™ שלך מותקנת על גבי מכשיר טלפון חכם (iPhone, מכשירים מבוססי מערכת ההפעלה Android וכו')  חל עליך איסור מוחלט להוריד את תוכנת CLIENT iGOstore™ למחשבך וכן חל עליך איסור להתקינה ולעשות בה שימוש כלשהו.
 5. במכירות באתר רשאי להשתתף רק תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים ובבעלותו תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכן כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות או שובר/קופון של החברה.
 6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו.
 7. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 8. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 


 

 

הזמנת מוצרים ו/או שירותים

 1. באמצעות האתר ותוכנתCLIENT iGOstore™ מתאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים של החברה, בדרך נוחה, מהירה וקלה.
 2. האתר מאובטח בתקן PCI DSS, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע, באמצעותה המידע בדבר הפרטים האישיים של משתמשי האתר בכלל ופרטי כרטיס האשראי של המזמינים באמצעותו בפרט, מוצפנים ומאובטחים.
 3. החשבוניות המופקות באתר הן חשבוניות ממוחשבות עם חתימה אלקטרונית, המופקות בזמן אמת על ידי חברת Invoice4U, ואשר יישלחו אליך בדואר אלקטרוני,(על פי שם המנוי שלך במערכת) ובהתאם להוראות מס ההכנסה בעניין מסמכים ממוחשבים.
 4. כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח ומוגן על-ידי חברת Zcredit המאושרת על ידי חברות האשראי הסולקות את החנות על פי תקני האבטחה המחמירים ביותר הקיימים בשוק האשראי בישראל.
 5. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל תיאור קצר ותמציתי של המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").
 6. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.
 7. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין.
 8. החברה אינה מתחייבת כי יתאפשר לך לממש שובר/קופון כלשהו המצוי בידך באמצעות מערכת האתר, וככל שהינך מעוניין לממש שובר/קופון תקין ותקף, הינך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בהתאם לתנאיו של השובר/קופון ובצירוף חשבונית רכישה מקורית.

 


 

 

הרשמה לאתר, התקנת תוכנת CLIENT iGOstore™ והזמנות באתר

 1. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות עליך לבצע הרשמה לאתר באמצעות שם משתמש וסיסמא כאשר שם המשתמש יהיה כתובת הדואר האלקטרוני שלך. לאחר מכך יתאפשר לך להמשיך את הליך ההרשמה באמצעות הקלדת פרטים בסיסיים לצורך ביצוע הזמנה באתר כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שהזמנת מוצר ו/או שירות באתר תבוצע במהירות וללא תקלות עליך להקפיד על מסירת הפרטים המדויקים שכן אחרת לא יהיה בידי החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 2. למען הסר ספק יוסבר, כי על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים הדרושים בהליך ההרשמה לאתר ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא יהיה באפשרותך להשלים את הליך ההתקנה ולבצע הזמנה של מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר.
 3. לקראת סיום ההרשמה לאתר יתאפשר לך להתקין על מחשבך האישי את תוכנתCLIENT iGOstore™, אשר לאחר אישור ההתקנה על-ידך תותקן באופן אוטומטי והיא זו אשר תקשר את המכשיר שלך עם האתר (להלן: "תוכנת CLIENT iGOstore™").
 4. לתשומת לבך. מעצם אופייה, מומלצת תוכנתCLIENT iGOstore™ אשר החברה מעמידה לרשותך לשימושם של גולשים הבקיאים ומנוסים בעולם המחשבים אשר בקיאים בעצמם, באופן מקצועי, בהליכי גיבוי נתונים בכלל וגיבוי תוכנת מכשיר הניווט ותוכנת הניווט בפרט, וכן בקיאים באפשרות לשחזר מצב אחרון ללא סיוע מרכז התמיכה והשרות של החברה.

תוכנת CLIENT iGOstore™ אשר תותקן על מחשבך האישי תאפשר לך לבצע מספר פעולות הרלוונטיות לשימוש במוצרים אשר יירכשו על ידך באתר וכן רלוונטיות לצורך הליך הרכישה וביניהן ביצוע גיבוי חלקים מתוכנות הניווט על המחשב האישי, בדיקת המצאי הקיים על כרטיס הזיכרון/המכשיר שלך, בדיקת נפחי זיכרון וכדומה, וכמו כן תוכנת CLIENT iGOstore™ תאפשר את הטענת ו/או התקנת המוצרים אשר יירכשו על ידך באתר החנות.

 1. התקשורת בין תוכנת CLIENT iGOstore™ לרשת היא תקשורת מאובטחת העוסקת בהליך הרכישה בלבד, וכל מידע שתעביר לשרת החברה ממחשבך האישי באמצעות תוכנתCLIENT iGOstore™ נועד לצורך השלמת הליך ההרשמה לאתר ו/או כניסה לאתר ו/או רכישה באתר, העברת הרשאות השימוש ממכשירך לשרת, ניתוחן לצורך בדיקת תקינות, בדיקת תכולה ושמירת הרשאות השימוש של תכני החברה על המכשיר שברשותך על שרתי החברה, והעברת נתונים טכניים על ביצועי תוכנת CLIENT iGOstore™ וכשליה (LOG) מתוך מטרה לנפות שגיאות ולתקן תקלות.
 2. עם כל הפעלה של תוכנת CLIENT iGOstore™ תבצע התוכנה באופן אוטומטי בדיקה האם קיים לה או לאיזה ממרכיביה עדכון בתוכנת השרת ובמידה שיימצא עדכון כזה תתבקש לאשר את התקנתו לצורך שמירה על תקינות ועדכניות תוכנת CLIENT iGOstore™ וכמובן לצורך אפשרות השלמת רכישה באמצעות באתר.
 3. תוכנת CLIENT iGOstore™ תציג בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה במחשבך האישי הודעות דינאמיות באמצעות "בלון" (BALLOON)אשר יקפוץ מידי פעם (POP UP) ויכלול לעיתים דברי פרסומת, אשר ככל שתרצה לנטרלם יש באפשרותך לעשות זאת עצמאית בכל עת.
 4. תוכנת CLIENT iGOstore™ וכל חומר נלווה כולל הוראות שימוש מוגשים לך לשימוש כמו שהם ("As is"), ולפיכך הנך מוותר מראש על כל טענה כנגד החברה או מי מטעמה ו/או עבורה בנוגע לנזקים שיגרמו לך או למחשבך האישי או לכל צד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה מהתקנת ו/או השימוש בתוכנת CLIENT iGOstore™ והשפעתה על המחשב ו/או כל מכשיר או חומרה שברשותך. החברה אינה מעניקה כל אחריות לגבי השימוש בתוכנתCLIENT iGOstore™ ו/או תוצאות של השימוש בתוכנה. שום אינפורמציה בעל פה או בכתב כולל ייעוץ אשר יינתן על ידי החברה ו/או מי מטעמה אין בכוחה ליצור כתב אחריות כאמור.
 5. החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל אי-יכולת שלך לגישה ו/או לקבלת שירותי iGOstore™, וזאת בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע. החברה אינה אחראית לכל שגיאה הנעשית ב- iGOstore™.
 6. על-ידי שימוש ב-iGOstore™ אתה מסכים לעובדה כי לא כל השגיאות, ההשמטות והתקלות ניתנות לגילוי על-ידי החברה ו/או מי מטעמה. על ידי שימוש ב-iGOstore™, אתה מסכים ומניח כי אפילו לאחר שימוש בשירותי האתר ו-iGOstore™, שגיאות עלולות להישאר במחשב שלך ו/או בכל התקן חומרה או תוכנה אחר שברשותך והחברה אינה ולא תהיה אחראית לכל שגיאה, בין אם נמצאה ובין אם טרם נמצאה.
 7. הודעה לגבי הסיכון של וירוסי מחשב. החברה אינה אחראית בכל דרך שהיא לכל וירוס או כל תוכנה זדונית אחרת שהיא שהמשתמשים באתר ו/או ב- iGOstore™עשויים לקבל למחשביהם ו/או לכל התקן תוכנה או חומרה שברשותם. אנו עושים כל מאמץ אפשרי למניעת משלוח וירוסים ותוכנות זדוניות, אך בעקבות אופי פעילות האתר ו- iGOstore™באמצעות רשת האינטרנט, וירוסים עלולים להישלח בכל זאת. החברה אינה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לכל וירוס או תוכנה זדונית שנשלחו בטעות ואינה אחראית לכל נזק הנובע משליחה של וירוסים.

לפיכך, אחריותך כמשתמש לפעול במשנה זהירות ולנקוט בכל אמצעי סביר לצורך מניעת חדירת וירוסים ותוכנות זדוניות אחרות למחשבך האישי ו/או לכל התקן תוכנה או חומרה אחר שברשותך ולצורך העניין ממליצה החברה לבצע סריקת וירוסים למחשבך האישי וכן לכל התקן תוכנה ו/או חומרה אחר שברשותך לפני ואחרי עשיית שימוש באתר וב-iGOstore™.

 1. החברה לא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע, בין ישירים ובין עקיפים מכל מין וסוג שהם כתוצאה מהתקנת ו/או השימוש בתוכנת CLIENT iGOstore™ והשפעתה על המחשב ו/או כל מכשיר או חומרה שברשותך אלא אם תחליט החברה לעשות כן לפנים משורת הדין, למרות האמור בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה בכך כדי לחייב אותה בעתיד בכל דרך ובכל צורה. בכל מקרה, בעשותך שימוש באתר ובתוכנת iGOstore™ הינך מאשר כי בכל מקרה הנזק המרבי אשר ניתן לצפותו אינו עולה על סך של 300 ₪, אם בכלל, והחזר סכום זה יהווה פיצוי הוגן, מלא וסופי לכל נזק העלול להיגרם לך בשל השימוש באתר ו/או בתוכנת iGOstore™.
 2. במידה ואינך מקבל תנאים אלו, הינך מתבקש להפסיק את תהליך ההתקנה ו/או השימוש באתר ו/או בתוכנת CLIENT iGOstore™ באופן מיידי.
 3. לאחר השלמת ההרשמה והתקנת תוכנת CLIENT iGOstore™ יתאפשר לך לבצע הזמנות של מוצרים ו/או שירותים מהאתר.
 4. מאחר והחברה אינה אחראית כלפיך לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע, בין אם הוא מצוי על המכשיר שברשותך ובין אם הוא מצוי על גבי כל התקן אחר לרבות כרטיס זיכרון, הינך נדרש לבצע גיבוי של כל המידע האמור טרם חיבור מכשירך וטרם ביצוע כל פעולה באתר.
 5. לאחר ביצוע הזמנה תבדוק החברה את פרטי כרטיס האשראי שהוקלדו על-ידך ומיד עם קבלת אישור חברת כרטיס האשראי לעסקה, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. אם ההזמנה אושרה, תירשם ההזמנה ותתחיל פעולת הטעינה של המוצר אותו הזמנת אל מכשירך באמצעות תוכנת CLIENT iGOstore™ ובמקביל תישלח אליך חשבונית בדואר אלקטרוני.
 6. תנאי מוקדם לתוקפה של הזמנה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה.
 7. חיובך בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידך, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי בעת או סמוך לאחר ביצוע פעולת טעינת המוצר.
 8. לידיעתך, הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית על-פי חוק והחברה תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים וכמו כן תהא רשאית לבטל את הזמנה אשר בוצעה על-ידי מי שהגיש פרטים כוזבים ו/או חלקיים.
 9. במקרה בו לא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי תקבל הודעה מתאימה. במקרה כזה, תתבקש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך תיאום ביצוע עסקה טלפונית (ככל שהדבר יתאפשר בהתאם לנוהלי החברה) או רכישה פרונטאלית במרכז השירות של החברה ו/או הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה. יובהר ויודגש, הזמנה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה על-ידך.

 


 

 

אספקת המוצרים ו/או השירותים

 1. אספקת המוצר ו/או השירות תתבצע באמצעות טעינת המוצר אותו הזמנת אל מכשירך באמצעות תוכנת CLIENT iGOstore™ מיד לאחר ביצוע התשלום ואישור ההזמנה.
 2. תוכנת CLIENT iGOstore™ מתוכננת לבצע בדיקות אוטומטיות של נתוני מכשירך ו/או כרטיס הזיכרון שלך וזאת, בין היתר, על מנת שלא תתאפשר רכישה ולא יתבצע תשלום של הזמנה אשר ניתן לדעת מראש כי היא אינה ניתנת למימוש או אם לא נוצרו התנאים ההכרחיים להתקנה. יחד עם זאת, לא מן הנמנע כי ייתכנו מצבים בהם לא יהיה באפשרות החברה לספק לך מוצר ו/או שירות אשר הוזמן על-ידך למרות אישור ההזמנה, ולמרות התשלום וזאת למשל במקרים בהם החומרה ו/או התוכנה עליה הינך מבקש להתקין את המוצר או השירות אינם תומכים בתוכן ההזמנה והדבר לא אותר מראש באמצעות תוכנת CLIENT iGOstore™ ו/או החומרה שברשותך אינה בעלת נפח זיכרון פנוי המאפשר לספק את המוצר והבדיקות לא עלו על מצב זה, כמו גם במקרים בהם רכשת למשל שדרוג לתוכנה כאשר מתברר כי גרסא קודמת כלל אינה קיימת במכשיר שלך וכו'.
 3. בכל אחד מהמקרים דלעיל או במקרים בהם לא יהיה באפשרות החברה לספק לך מוצר ו/או שירות תמורתו שילמת מסיבות של נתק בתקשורת או בעיות עם ספק האינטרנט או תקלות אחרות, יתאפשר לך לקבל את המוצר ו/או השירות שרכשת מיד עם כניסתך הבאה למערכת. היה ומכל סיבה שהיא, לא סופק לך המוצר ו/או השירות גם בכניסה החוזרת למערכת יהיה עליך לפנות לשירות הלקוחות של החברה לצורך מסירת פרטי ההזמנה וקבלת פיתרון לאספקת המוצר ו/או התוכנה.
 4. בכל מקרה של בעיה טכנית המונעת את אספקת המוצר ו/או השירות לאחר אישור הזמנתך, הינך מוותר מראש על כל טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה, לרבות בדבר נזקים ישירים ו/או עקיפים כלשהם ובמקרה כזה, תהיה רשאי לפעול כאמור בסעיף 43 להלן.

 


 

 

ביטול רכישה והחזרת מוצרים אשר תמורתם המלאה שולמה לחברה

 1. במקרה בו רכשת מהחברה מוצר אשר תמורתו המלאה שולמה על ידך ישירות לחברה, תהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוקנו על פיו כאשר תנאי לביטול הרכישה והחזרת המוצר הוא כי תציג את החשבונית אשר הנפיקה לך החברה במעמד הרכישה.

43.  במקרה בו מכל סיבה שהיא לא סופק לך המוצר ו/או השירות אזי לאחר שנציג החברה יבדוק את טענתך ויאשר כי לא קיבלת את המוצר ו/או השירות כלל, תהיה רשאי לבחור כאמור בין ביטול ההזמנה והשבת הסכום אשר שולם על-ידך לבין קבלת המוצר ו/או השירות באופן פרונטאלי במרכז שירות הלקוחות של החברה ברחוב הנדיב 71, הרצליה.

 1. במקרה בו המוצר אותו קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, אזי לאחר שנציג החברה יבדוק את טענתך ויאשר כי המוצר ו/או השירות לא היה תקין בעת קבלתו, תעשה החברה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם תסרב, תבוטל הרכישה ויושב לך כספך במלואו, בכפוף להצהרה חתומה על ידך כי המוצר ו/או השירות אשר סופק לך, בין אם באופן מלא ובין אם באופן חלקי, נמחקו על ידך באופן מוחלט וסופי מכל חומרה שברשותך ו/או ברשות מי מטעמך, לרבות  כל ההעתקים והגיבויים שלהם, וכי לא תהיה באפשרותך או באפשרות מי מטעמך או עבורך להשתמש בהם, וכי ידוע לך שכל שימוש בהם על ידך ו/או על ידי מי מטעמך יהווה שימוש המפר את זכויות החברה בניגוד לחוק על כל המשתמע מכך.

 ביטול רכישה והחזרת מוצרים אשר תמורתם המלאה או החלקית שולמה לצד שלישי

 1. במקרה בו רכשת מוצר ממוצרי החברה מצד שלישי כלשהו ותמורתו המלאה או החלקית שולמה על ידך ישירות לצד השלישי, תהיה רשאי לבטל את העסקה אל מול הצד השלישי בלבד בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוקנו על פיו.

 


 

 

סודיות ומדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך באתר ואת סודיות המידע הקשור אליך.

 1. כאמור, אינך חייב למלא את כל הפרטים האישיים הדרושים לצורך הרשמה לאתר, אולם אם לא תמלא את הפרטים האישיים המופיעים בשדות החובה לא תוכל ליהנות מחלק משירותי האתר.

47.  הפרטים האישיים שימסרו על-ידך, כמו גם פרטי ההזמנות שתבצע, פרטי רישיון השימוש שהיו על מכשירך ו/או על כרטיס הזיכרון שלך, הפרטים שסופקו על-ידך במהלך ההזמנה, נתונים טכניים של הצלחת/כשלון פעולת תוכנת CLIENT iGOstore™, יישמרו במאגר המידע של החברה.

 1. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר למעט במקרים הבאים:

48.1.                 אם הדבר נדרש כחלק בלתי נפרד מהליך הזמנת ואספקת המוצר (למשל העברת פרטיך לחברת האשראי);

48.2.                 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם;

48.3.                 אם עשית שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

48.4.                 אם הפרת את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;

48.5.                 אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי;

48.6.                 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

 1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח מניעת התרחשותם של מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי כלשהו לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, למעט אחריות החברה לנזק ישיר ובלבד שזה נגרם בשל רשלנותה של החברה.

50.  החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והמוצרים או השירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

51.  בהתאם להוראת סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח- 2008, תהא החברה רשאית לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני הכוללות פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (להלן: "דברי פרסומת") בעניין המוצר ו/או השירות שרכשת ו/או בעניין מוצרים ו/או שירותים מסוג דומה להם.

 1. החברה מכבדת את פרטיותך. בהתאם לחוק, ניתנת לך בזאת הזדמנות להודיע לחברה אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת התפוצה האמור, ואף אם לא תודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, תוכל בכל עת להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה של החברה ו/או האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני.

 זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בכל אחד ואחד מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באמצעותו וכן בתוכנתCLIENT iGOstore™. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באלה נכללים, בין היתר, המראה והתחושה (LOOK & FEEL), עיצובם הגראפי, המבנה שלהם, מרכיביהם הצורניים והמהותיים, הטקסטים המופיעים בהם , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

54.  חל איסור מוחלט על העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של זכויות החברה באתר ו/או בכל אחד ואחד מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באמצעותו וכן בתוכנתCLIENT iGOstore™ ו/או באיזה חלק מהן, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

 1. כמו כן, חל איסור מוחלט על עשיית שימוש באתר ו/או במוצר או שירות המוצעים למכירה במסגרתו ו/או בתוכנתCLIENT iGOstore™ על גבי מכשירים ו/או תוכנות המפרים את זכויות הקניין הרוחני  של החברה.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

 1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט במחוז תל אביב–יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר.